2011-11-03

Češi mají málo pravdivých informací o islámu, spíše jsou ovlivňováni protiislámskou propagandou

Na stránkách Liberta News byl uveřejněn tento rozhovor s panem Sáňkou. Jelikož jsem nikde nenašla upozornění na nekopírování obsahu jejich stránek, přidávám jej zde.
A zde již zmiňovaný rozhovor:
 
Otázka: Jak jistě víte existují v Čechách různé zájmové skupiny a jednotlivci, kteří se snaží o to, aby byl islám takzvaně postaven mimo zákon. Jak byste okomentoval jejich cíle a metody, které používají?

Odpověď: Ani islám, ani žádné jiné světové náboženství nelze postavit mimo zákon. To by mohl chtít jen nějaký fanatik, který se staví proti náboženské svobodě a popírá Všeobecnou deklaraci lidských práv a svobod. Možná jste měl na mysli snahu některých extrémistů o zrušení registrace náboženské společnosti Ústředí muslimských obcí. Jsem si vědom toho, že u nás máme svobodu slova, a jsem tomu rád. Tato svoboda by však neměla být zneužívána tím, že s ní budou zaštiťovány projevy nesnášenlivosti. O islámu jsou bez potřebné znalosti a někdy i záměrně šířeny nejrůznější dezinformace a to už je podle mého názoru za hranicí svobody slova, protože je tímto způsobem vyvolávána nenávist ke skupině obyvatel.

Otázka: Podle průzkumu veřejného mínění je většina českého obyvatelstva znepokojena přítomností muslimské komunity na našem území, ale zároveň lidé při dotazování přiznali, že o islámu nic nevědí a někteří dokonce považovali za zakladatele islámu Buddhu respektive Abraháma. Jaký máte na to názor vy?


Odpověď: Je pravda, že značná část naší veřejnosti dnes posuzuje islám na základě kusých, povrchních a nepřesných informací, které se objevují v tisku a v televizi. Dochází tu k růstu islamofobie, i když to není tak patrné jako v jiných evropských zemích. U nás se na jedné straně objevuje obava některých lidí z něčeho cizího a pro ně neznámého, co podle jejich názoru nemá v Evropě tradici a proto to sem jednoduše nepatří ("člověk má strach z toho, co nezná"). To jsou třeba lidé, kteří protestují, když  někde někdo přijde s myšlenkou postavit mešitu. Druhou skupinou jsou lidé, kteří záměrně a programově útočí na islám, přičemž tvrdí, že informace o islámu mají, ve skutečnosti však mluví o něčem jiném. Snaží se dokázat, že islám je netolerantní víra šířící násilí a tak podobně.

Myslím si, že Češi nejsou více nesnášenliví než jiné národy. U nás se možná mnohem víc než v západní Evropě vyskytuje xenofobie, ale je způsobená tím, že jsme 40 let byli uzavření a neměli možnost cestovat ani se ve větším měřítku seznamovat s jinými kulturami. Např. v západní Evropě je přítomnost cizinců naprosto běžná i v každém menším městě, u nás zatím ne. Když jde v západní Evropě po ulici muslimka v šátku, je to něco přirozeného, ale u nás to stále ještě může vyvolat negativní reakce.

Abych však byl objektivní, dezinformace neprodukují jen někteří žurnalisté a tvůrci xenofobních internetových stránek. Má je na svědomí i mnoho muslimů, kteří se nedrží střední cesty islámu, jak jim nařizuje Korán. Tím, že buď islám neznají a nepraktikují nebo naopak v něčem přehánějí, se do myslí Evropanů dostává řada předsudků o islámu. Mimochodem, i otázka HN, kdo je zakladatelem islámu a uvedení několika historických osobností jako možných odpovědí, je podle mého názoru zavádějící. Islám znamená „podřízení se vůli Boha" a zakladatelem islámu je sám Stvořitel. Proroci byli Bohem vybraní lidé, kteří jen předávali toto poselství lidem. Muslim věří ve všechny proroky a všichni proroci byli podřízeni do vůle Boha, tedy muslimové. Mohamed byl posledním prorokem, který řadu proroků završil a přinesl konečnou podobu tohoto způsobu života založeného na čistém monoteismu.

Otázka: Hrozí podle vás ze strany některých muslimů České veřejnosti nebezpečí? Nebo přesněji řečeno jsou muslimové vůči českému okolí přizpůsobiví a tolerantní?

Odpověď: Ze strany muslimů, kteří u nás žijí, žádné nebezpečí české veřejnosti nehrozí. Všichni muslimové, které znám, si uvědomují, že naší povinností, a to i povinností vyplývající z islámu, je dodržovat právní řád té země, ve které žijeme. Z počtu muslimů, kteří v ČR žijí, jich většina islám praktikuje jen částečně nebo vůbec, ti jsou víceméně asimilovaní. Co se týče praktikujících muslimů, jsou vůči svému okolí tolerantní.

Otázka: Jaký je váš názor na dokument „Já, muslim" a na tvrzení v něm zveřejněná?

Odpověď: Pořad ve mně vyvolal zklamání a rozhořčení. Ne proto, že byl namířen proti muslimům, ale pro svou neobjektivitu a neprofesionální zpracování tohoto citlivého tématu. Mimochodem, prof. Kropáček, kterého lze bez pochyby považovat za nezávislého odborníka na islám, o tomto pořadu již 3 dny po jeho odvysílání řekl veřejně před zaplněným sálem Městské knihovny, že to byl nejhorší pořad o islámu, jaký kdy viděl. Od začátku do konce bylo jasné, že zadáním pořadu není podat objektivní obraz, ale byla to konfrontační, jednostranná a neobjektivní prezentace negativního názoru jeho tvůrce. Bylo v něm také použito mnoho zkreslených a lživých informací. V pořadu lhal pan Raddatz z Německa, údajný orientalista, nejméně v tom případě, kdy tvrdil, že tzv. vraždy ze cti pocházejí z islámu.

Za podvod považuji montáž různých záběrů do monitoru počítače v knihovně Islámského centra, které se tam nikdy nepromítaly. Infiltrátor v mnoha případech lhal, např. když říkal, že mu bylo doporučeno, aby si za ženu vzal „fanatickou muslimku", nebo když ukazoval videokazetu s historickým filmem „The Message" a přitom mluvil o tom, že na videokazetách existují  „návody, jak nejlépe bít svou ženu a přitom jí nezlámat moc kostí, aby mohla dál sloužit tomu chlapovi". V pořadu vážně chyboval i dr. Keller, který své pochybení přiznal. Záběrů skrytou kamerou byla jen méně než třetina pořadu, mnohé se opakovaly, mnoho z nich bylo z chodeb, knihovny a modlitebny Islámského centra, které spíše než aby o něčem vypovídaly, tam byly proto, aby navodily dojem, že se jedná o nějaké tajné prostory. Další značná část pořadu se odehrávala v Německu, které z hlediska muslimské komunity nelze s ČR vůbec srovnávat. Autor záměrně nerozlišoval, zda popisované jevy jsou islámské, nebo jsou jen praktikovány malou částí muslimské komunity a ve skutečnosti jsou zcela proti islámu (jako je tomu např. v případě sňatků z donucení nebo tzv. vražd ze cti).

Prostřihy mezi různými krvavými událostmi z celého světa, případně záběry z různých videokazet, internetu a Saúdské televize a mezi prostředím Islámského centra v Praze se často a v rychlém sledu střídaly, že divák ztrácel přehled, kde se nachází. Snahou autora bylo zřejmě navodit souvislost, tedy aby se v myslích českých diváků spojily krvavé atentáty a různé výroky s existencí Islámského centra v Praze.

Další nesmysl uvedený v pořadu pana Ovečky je ten, že „do hlavní modlitebny žádné mešity nemají ženy přístup" (zde v Praze je oddělení modliteben dané technickými dispozicemi budovy, jejíž původní účel byl úplně jiný, ale i tak zde žádný zákaz vstupu žen neplatí) nebo že šaría přikazuje muslimům osídlovat nemuslimské země a zavádět v nich islámské zákony, a pokud se to nepodaří do 4 let, musejí tuto zemi opustit.

Ve filmu zazněly z úst přednášejícího v Islámském centru různé výroky (např. „muži rozhodují o osudu svých žen", apod.). Tato a jiné věty však nebyly vysloveny jako názor přednášejícího, ale byly čteny z dopisu paní Ryantové, ke kterému se přednášející vyjadřoval a vysvětloval její mylné názory. Každému, kdo byl na přednášce, to muselo být jasné a není sporu, že to bylo opět zneužito pro záměr autora pořadu Infiltrace.
Dalo by se to rozebírat a přidat i víc věcí, ale na to tu není prostor.

Otázka: Jak se díváte na skutečnost, že televizní dokument natočený pro českou televizi je šířený po internetu a dokonce přeložen do cizích jazyků?

Odpověď: Vím jen o jednom překladu toho pořadu, a to do angličtiny. Vidím v tom jednoduše snahu některých lidí, podobných jako je autor pořadu, vyvolat co nejvíce nenávisti proti muslimům a vnutit lidem negativní názor na islám.

Děkuji za rozhovor.

Rozhovor s panem Vladimírem Sáňkou uskutečnil Jaroslav Svoboda.
Libertas News - www.bezcenzury.org

Žádné komentáře:

Okomentovat