2011-10-17

Já a mé názory

Asi by bylo vhodné se jakýmsi způsobem představit. Jsem muslimka již xx let. I přesto, že jsem sunnitka, nenásleduji žádnou určitou školu myšlení. Na jaře 2011 jsem začala studovat na IOU BAIS (Islámská online universita, bakalářské studium, zakladatel Bilál Philis).

Jsem toho názoru, že všechny školy jsou sloučené výroky svých zakladatelů. 
Ráda bych zde prezentovala pár výroku zakladatelů 4 právních škol, na kterých stavím své názory:
Abú Hanífa řekl: „Pokud je hadíth sahíh pak je to má madhhab.(škola myšlení)“ „Pokud řeknu něco co jde proti Knize Boží nebo záznamu Posla, nechť mu Bůh požehná a dá mír, pak ignorujte co jsem řekl.“ "Toto je náš názor. Jestli někdo předloží lepší názor, přijmeme ho."
Imám Málik řekl: „Jsem pouze člověk, někdy dělám chyby a někdy uhodnu správně. Podívejte se na můj názor a cokoliv co je v souladu s Koránem a sunnou vezměte a cokoliv není v souladu s Koránem a sunnou, ignorujte.“ „Není zde nikdo po Prorokovi, nechť mu Bůh požehná a dá mír, jehož slova nemohou být vzata nebo ponechána, kromě Prorokových.“
Imám Málik ukázal na hrob Proroka a řekl: "Můžeme přijmout nebo zamítnout všechna nebo některá slova kteréhokoliv člověka, kromě slov člověka, který leží v tomto hrobě."
Imám al-Šáf´ií řekl: „..Cokoliv co řeknu nebo jakékoliv směrnice ustanovím, pokud je zde záznam Posla Božího, nechť mu Bůh požehná a dá mír, který se liší od toho, co jsem řekl, pak důležitější je to, co Posel Boží řekl a to je můj názor.“ "Jestliže bude hadíth ověřený, přihlédněte k němu a neohlížejte se na má slova."
Imám Ahmad řekl: „Nenásledujte mě slepě a nenásledujte slepě Málika nebo al-Šáfa´ího nebo al-Awzá´iho nebo al-Thawriho. Učte se odkud se oni učili.“ A řekl: „Názor al-Awzá´iho a názor Málika a názor Abú Hanífy jsou pouhé domněnky a to vše je mi stejné. Přesněji řečeno důkaz musí být nalezen v záznamech – tzn. v šar´i důkazech.“
Jak je vidět z názorů samotných učenců, všichni připouštěli své možné, nezáměrné chyby vyplývající z jejich nevědomosti. V jejich době neexistoval internet a jiné vymoženosti, které by urychlili procesy získávání hadíthů. Proto se domnívám, že je vhodnější porovnat podklady každého z nich a na jejich základě se pak rozhodnout v otázkách, kde jsou odlišnosti, alespon pro mě. V dnešní době je komparativní metoda umožněna a usnadněna.

Co se týče fatew. Také okamžitě nepřijímám cokoliv co slyším. Držím se rady imáma Ahmada, který jsem zde výše uvedla. Pokud jsou však fatwy postaveny na Koránu či sunně, dále se dívám na to kdo ji vydal, z jaké země pochází a jakou školu následuje, neboť toto jsou faktory, které mohou danou fatwu velmi ovlivnit. Fatwa, která je přiměřená pro Saudskou Arábii může být naprosto mimo mísu pokud se jedná o Českou republiku nebo jinou zemi.
 
Všeobecně je mnoho mých názorů postaveno na mém charakteru. Již od velmi útlého věku jsem byla bojovnějších charakteru, snažila se zastávat slabších a chránila zájmy menšiny. Proto mnoho mým názorů není postaveno na tom, co já osobně preferuji, ale co preferuje určitá menšina, proti které se staví většina. Snažím se dívat na určitá témata očima druhých lidí, ne jen skrze své sobecké já. Pokud chce člověk něco pochopit z názorů druhých, pak musí slevit ze svých.

Příkladem je ženská obřízka (sunna, ne definice ženské obřízky I., II. nebo III. stupně). Nehovořím zde o skutečnosti, zda bych nechala nebo nenechala obřezat sebe nebo své dcery (a prosím neptejte se, myslím si, že toto je osobní intimní otázka a zajisté mám také právo na soukromí), ale o skutečnosti, že některé ženy obřízku vyžadují ať již z lékařských, osobních nebo kulturních důvodů. Nevidím důvod proč by názor většiny měl eliminovat názor a potřeby menšiny. Samozřejmě zde hovořím o vlastní volbě, ne o donucení. Upozorňuji, že ženská obřízka není výhradně muslimská záležitost. Možná by bylo zajímavé získat na toto téma názory plastických chirurgů, které tyto zákroky u nás provádějí.

Dalším příkladem může být polygamie. Chápu, že pro mnoho lidí je tento svazek absolutně nepřijatelný, ale na druhou stranu jsem četla a znám příklady žen, pro které je tento druh manželství vyhovující. Proč jim upírat toto právo, když jim bylo dáno Bohem?

Nemíním nikomu vnucovat své názory a pohledy. Každý máme možnost si vybrat. Já se rozhodla pro islám a díky tomu, že je tak velmi špatně prezentován mnoha lidmi, jsem se rozhodla, formou tohoto bloku, se podělit o svůj pohled a názor na islám. Byla bych velmi ráda, kdyby toto bylo oceněno a ne zneužito.
Prosím tedy, pokud zde budete chtít se mnou diskutovat, abyste to brali čistě jako sdílení informací. Vy mi prezentujete to své a já vám to své. Není třeba vést skóre. Pouze Bůh má moc otevřít srdce pravdě a jen On nás bude soudit.

Žádné komentáře:

Okomentovat