2011-10-30

Alláh (Bůh) a Jeho existence

Otázka: 1) Jak můžeme dokázat existenci Alláha?
            2) Bude nebe opravdu existovat nebo to bude pouze stav mysli? Bude to něco jako v tomto světě, například když někdo má vše, co žádá a říká, že si žije jako v nebi?

Odpovídá Walíd Ahmed Nadžmeddine (zde malá bigrafie):


Assalámu alaikum drahý bratře,

ad 1) děkuji Ti za Tvou otázku. Je to jedna z věcí, se kterými se potýkáme, když se snažíme vést ostatní, kteří nemají jasnou představu o Alláhu a Jeho existenci. Spousta lidem přijde těžké věřit v Alláha, protože Ho lidské oko nevidí nebo protože k lidem přímo nemluví a oni Jej nemůžou slyšet. Ale jak praví Korán, žádné oko Jej nezahlédne avšak On vidí vše.

"Zraky lidí Ho nedosáhnou, leč On jich dosahuje; On bystrý je i dobře zpravený." 6:103

To, že něco nevidíme nebo neslyšíme neznamená, že to neexistuje. Nevidíme naši duši, přesto jsme si celkem jistí, že ji máme. Nevidíme pojmy jako je třeba láska, pýcha, upřímnost, ale přesto existují. Nevidíme rozkoš a bolest, přesto je prožíváme. V Koránu je spousta veršů, které nás pobízejí k přemýšlení o Boží existenci, zvláště ty z nás, kteří o ní pochybují nebo ji odmítají. Korán je ve své podstatě to nejlepší, co může dokázat existenci Alláha.

"Nikoliv! Toto jsou znamení jasná v hrudích těch, kterým se vědění dostalo, a jen nespravedliví znamení Naše odmítají." 29:49

Mnoho lidí věří (tak, jak nás Alláh učí v Koránu), že máme pouze jeden život a nic než čas jej nemůže zničit. Zkusme se nad tím trochu zamyslet. Pokud po smrti přestaneme existovat, existovali jsme vůbec? Délka lidského života, dokonce i toho nejdelšího, je nic ve srovnání s věčností. Ti, kteří existenci Alláha popírají, by se měli nejdříve snažit dokázat svou vlastní existenci, než začnou zavrhovat Jeho.

Další způsob, kterým Alláh ukazuje Svou existenci je skrze nekonečný počet znamení, které stvořil. Nekonečnost vesmíru, zázrak zrození, široká varieta života kolem nás, toto je pouze pár příkladů. V Koránu se ve významu říká:

"Vskutku je ve stvoření nebes a země, ve střídání noci a dne, v lodi, jež pluje po moři s tím, co užitečné je lidem, ve vodě, již Bůh z nebe sesílá a kterou znovu oživuje zem po smrti její - a na ní všechna zvířata se rozptylují - a v pohybu větrů a oblacích podrobených mezi nebem a zemí - v tom všem jsou věru znamení pro lid rozumný." 2:164

Ti, kteří se spoléhají na teorii evoluce, jako na vysvětlení své existence, by si měli tuto teorii více prostudovat. Poté zjistí, že je v ní mnoho trhlin. Pokud by život na zemi vznikl z jednobuněčného organizmu, který se formoval po milióny let, co tedy byla ta síla, která to vše začala? Proč například jabloň dává sladký, zdravý plod ve tvaru jablka, když by by mohla produkovat pouze další semínka, jako to dělají jiné stromy? Jaký užitek z toho jabloň má, že nám dává jablko a ne semeno? Nebo jsme to my, kteří z toho mají užitek díky Alláhově vůli a Jeho milosrdenství?

ad 2) Co se týče nebe a samozřejmě i pekla, z Koránu a Sunny Proroka Muhammada, nechť mu Alláh požehná a dá mír, jasně vyplývá, že jsou nejen opravdové, ale že zachvátí jak tělo, tak i duši.

V Koránu je psáno ve významu:

"dokonce Nám podobenství uvádí zapomínaje na své stvoření a hovoří: „Kdo kosti oživí, když již zpráchniví?“ Odpověz: „Oživí je ten, kdo poprvé je stvořil a jenž dobře o každém stvoření ví, " 36:78,79

Bylo by opovážlivé se považovat za lepší, než ve skutečnosti jsme. Alláh nás stvořil z masa, kostí a duše a znovu nás k sobě pozve ve Dni posledního soudu.  Od začátku do konce budeme Jeho sluhové. Pouze ze své nekonečné milosti nám dal vše potřebné k tomuto životu i k životu příštímu. Je to pouze na nás si vybrat svůj osud, nakonec to je On, který povede ty, kteří budou usilovat o Jeho vedení. Těch, kteří odmítají přijmout pravdu ohledně své vlastní a Alláhovy existence, se naše slova a činy nedotknou, protože oni o ně nestojí, neusilují o vedení.

zdroj: islamonline.net

Žádné komentáře:

Okomentovat