2011-11-28

Taqijja, taqijja, taqijja aneb hezky česky: Jak udělat z komára velblouda

  Taqijja - slovo, výraz, který jsem poprvé slyšela na antiislámském webu. Pak jsem nějakou dobu na toto slovo nenarazila, až opět teď ožilo v ústech některých lidí, kteří si dříve říkali muslimové. Někteří z nich se stále považují za experty islámu. Tito "experti" činy některých českých muslimů označují stylem: „Dělá taqijju (takíju).“ Oni celkově naznačují, že všichni muslimové v ČR taqijju provozují. Zřejmě to je "in" slovo.

Popravdě i dnes, než jsem napsala tento článek, jsem si šla pořádně dohledat definici tohoto slova. Mnoho z vás ví, že jsem v islámu už pár těch let, pochválen buď Bůh, takže nějaké ty znalosti taky mám, ale tohle slovo jsem osobně ještě nikdy z úst muslima neslyšela, natož na nějaké přednášce, včetně anglických. Zřejmě chodím na jiné weby než naši ex-kolegové.

Zaručuji vám, že naprosto nadměrná většina českých muslimů (těch, co nehovoří arabsky), nemá ani tušení, čeho se to vlastně mají dopouštět. Kdybych tu teď měla mít anketu, kdo z muslimů zná pojem taqijja a co vlastně obsahuje, jeden hlas pro bude moc, pokud si někdo nevypomůže Wikinou. Jinými slovy, tohle je učebnicový příklad jak udělat z komára velblouda aneb jak dle vzoru politiků hrát na strach a nevzdělanost lidí.

Nu což, když už jsem tu však o tomto pojmu začala, měla bych alespoň napsat, co jsem dohledala.

Taqijja - náboženská přetvářka (ne pokrytectví, to je jiný termín). Tento termín je zdůrazňován v ši´tské formě islámu. Významově to znamená, že pod nátlakem, ohrožením, pronásledováním či z donucení, je muslimovi dovoleno skrýt svou víru.

Taqijja je praktikována, nebo spíše byla aplikována ši´tskými muslimy, protože se objevili jako minorita mezi sunitskými. Ze strachu újmy na životu či zdraví, pak měli ze strany svých představených, možnost lhát o svém přesvědčení. Toť z Wikini, nejsem ší´a, takže dále neposloužím.

V sunitském islámu pak tento pojem neexistuje, ale existuje jiný - idhtirár, který je trošku obšírnější.  Jednak se to vztahuje na možnosti popřít víru v případě hrozby újmy na zdraví či životě, ale také ulehčení (vyjímku) v případě újmy na zdraví povolením konzumace zakázaného, jako například vepřové, pokud člověk nemá nic jiného k jídlu a je možné, že zemře hlady. Ale i zde je nutné dodržet jisté podmínky a jiné specifické podmínky musím být naplněny. Opět, mé znalosti definice jsou spíše překladem a výkladem toho, co jsem si teď přečetla.

Příkladem první situace je Ammar bin Jasír, který v době raného islámu zapřel svou víru. Zapřel ji v situaci, kdy byl mučen a jeho otec i jeho matka byly před jeho očima zabiti, protože se nevzdali víry v jednoho Boha. Jeho příklad je i zaznamenán v Koránu.

„Na toho, kdo zapře Boha poté, co již uvěřil - kromě toho, kdo byl donucen, zatímco srdce jeho klidné bylo ve víře - a zejména na toho, kdo hruď svou nevíře otevřel, dopadne hněv Boží a pro něj je připraven trest nesmírný.“ (Korán 16:106)

Dalším příkladem mohou být historické vývoje v některých chalifátech, kdy například některý z chalífů zastával určitý názor v islámu a pokud s ním učenec nesouhlasil, pak byl mučen, pronásledován, uvězněn a nebo zabit. S přimhouřenýma očima by se to dalo přirovnat inkvizici. Někteří učenci se rozhodli popřít svou víru a vyhnout se tím trestu či smrti.

Prakticky tento pojem znám, neboť jsem narazila na příklady ulehčení praktikování v případě nutnosti, ale nikdy ne v souvislosti jaké jsou uváděny některými lidmi - cituji: „lhaní a přetvařovaní pro zisk muslimů či islámu" - mimochodem tohle spíše zní jako moto antiislamistů a „expertů na islám", jen s přidáním "z" - lhaní a přetvařovaní pro zisk Z muslimů či islámu.

Nejsem si jistá, jak by mohli muslimové v ČR praktikovat taqijju nebo snad idhtirár, hlavně tedy ženy s šátkem na hlavě. Pokud však budou zavřeni, mučeni a propuštěni pouze pod podmínkou, že se zřeknou islámu, pak prosím... ale není tohle všeobecným pudem sebezáchovy, které nemá co dočinění s náboženstvím, ale lidskou slabostí a neschopností vydržet nátlak?

Dále jsem se od "experta na islám" poučila o jakémsi termínu tajsira. Má to být novodobá forma taqijje. No, v tomhle mi ani Wikina nepomohla, takže absolutně nemůžu sloužit. Náš "expert" však naráží na lhaní nemuslimům o islámu.

Ráda bych připomněla, že nadměrná většina muslimů v ČR díky nedostupnosti materiálů k četbě nebo poslechu, má velmi základní představu o islámu. K růstu víry je nejen potřeba se vzdělávat, mít se kde vzdělávat, ale také nebýt v takové finanční situaci, která by nás zaměstnávala natolik, že jsme rádi, že se pomodlíme 5krát denně. Bohužel muslimové v ČR z veliké většiny čelí uvedeným problémům.

Muslim nemá zájem sbírat "bodíky" za konvertity za každou cenu. Není mu potřeba lhát o islámu a říkat alkoholikovi, že může pít, že to v islámu není zakázané, že to Bohu nevadí. Bohu to vadí, ale alkoholik přestane pít pouze, pokud má opravdu velmi dobrý důvod. Příkladem jsou alkoholici za dob Muhammada, nechť mu Bůh požehná a dá mír, kteří přestali pít ze dne na den díky víře v srdci.

Každý muslim dobře ví, že je to pouze Bůh, kdo víru uděluje. Ano, máme radost z nových muslimů, ale to neznamená, že musíme z islámu něco tajit se záměrem nalákat je k přijetí této Boží víry.

Jako již letitá muslimka nemůžu tvrdit, že jsem přišla do islámu a souhlasila se vším. Znám takové, kteří jsou v islámu déle než já, ale stále s některými věcmi nesouhlasí a bojují, a to s věcmi základními a malichernými. Člověk dostává pochopení později, se studiem a vírou v srdci.

Ti, kteří se snaží vrhat do srdcí českých občanů nenávist, nedůvěru, zlobu a strach z islámu a muslimů v ČR, opravdu dělají z komára velblouda. České muslimky se stále dohadují o tom, zda si trhat či netrhat obočí, zda si lakovat či nelakovat nehty. A věřte mi, ještě dlouhá léta tato diskuze bude aktuální. Přemýšlení o tom, zda chtějí nahradit, nebo zařadit islámské právo do zákona České republiky je naprosto neadekvátní.

Muslimové nejsou vyzývání k porušování zákonů České republiky. Muslimové jsou vyzývání k dodržování a praktikování islámu a tudíž nedílně i k dodržování zákonů České republiky; země, ve které žijí.

Pokud ČR nepřijde s proti-šátkovým zákonem, nebo zákonem zakazujícím se modlit, pak tohle už je o něčem jiném a ty muslimky, které víru v srdci mají pevnou, ho budou porušovat, jelikož jde o svobodu vyznání. Ale to má jaksi k trestu za smilstvo, cizoložství nebo opakované krádeže hodně daleko. Nadměrná většina (řekla bych 99.99%) muslimů v ČR jsou rádi, že jsou rádi a takové myšlenky je ani nenapadají. A dělat bububu z 0.01% (možná i méně) ... no holt, někdo se živit nějak musí.

Já osobně nemám důvod lhát nebo něco předstírat. Já se nesnažím vydělávat na strachu z islámu a psaní tohoto blogu mi nic nevynáší, ani popularitu. Nesnažím se každého člověka k mé víře konvertovat. Alláh otevírá srdce komu chce a víra je dar. Ten člověk nikdy dát nemůže.

Žádné komentáře:

Okomentovat