2011-10-17

Prorokův sňatek s 'Áišou

Představte si, že někoho nenávidíte celým svým srdcem. Nenávidíte jej natolik, že jste schopni jej očerňovat, zesměšňovat, pomlouvat, fyzicky mu ubližovat, dokonce se pokoušet o jeho smrt při každé a jakékoli příležitosti. Tento člověk je vám trnem v patě a vy budete klidně spát jedině, pokud již nebude mezi živými. Trávíte celé dny a noci nad plány k zesměšnění a potupě, připravujete různé útoky, jak fyzické tak i psychické. Vaše nenávist vás tak pohlcuje, že do ní investujete vše. Vaše peníze, váš čas, každou myšlenku... Toužíte vidět krev a utrpení vašeho úhlavního nepřítele.


Je málo pravděpodobné, že se mezi vámi takový člověk s takovou nenávistí najde. Myslím si, že i ti antiislámisté, kteří tráví svůj čas a peníze nad očerňováním islámu, nenávist v takové míře nemají.
Historie nám však ukazuje, že takový člověk opravdu existoval. Člověk jménem Amr ibn Hišám, nebo-li Abú al Hakam nebo-li Abú Džahl. Tento muž byl jedním z vůdců Mekky a byl známý svou nenávistí vůči muslimům. Trýznil a mučil muslimy při jakékoliv příležitosti. Nejvíce však nenáviděl Muhammada - posledního Posla Božího. Napadal jej a zesměšňoval kdekoliv mohl.

Uvedu příklady jeho nenávistného chování nejen vůči Proroku, ale celkově muslimům:
""Jednoho dne Prorok se svými následovníky při návratu domů potkali Abú Džahla, jednoho z vůdců Kurajšovců, který nenáviděl Proroka a jeho poselství. Abú Džahl ho začal urážet, ale Prorok si toho nevšímal. Šel dál svou cestou, ale Abú Džahl jej udeřil kamenem do hlavy..."

Kdykoliv Abú Džahl slyšel o novém revertu, jenž byl z vyšší třídy, začal vyhrožovat bojkotem a také nařizoval lidem, aby od muslimů nic nekupovali. Pokud však reverti byli nižší třídy, pak je nemilostně bil a trýznil.
"Máme zde také příklad rodiny Jásira: Jásir, jeho žena Sumajja a jejich syn ‘Ammár, které Abú Džahl  odvlekl do pouště a mučil je dokud nezemřel otec Jásir, poté i jeho žena Sumajja, kterou Abú Džahl probodl svým kopím do ženských orgánů...."

Abú Džahl byl ve skupince několika, kteří se rozhodli položit vnitřnosti velblouda na hlavu Proroka při modlitbě, což také udělali. Abú Džahl přísahal, že zatlačí obličej Proroka k zemi a stoupne mu na krk. Při jiné příležitosti přísahal, že mu hodí kámen na hlavu při jedné z pozic modlitby - padnutí na tvář a tak jej zabije. Abú Džahl byl z jedním z jedenácti, kteří byli vybráni zabít Proroka před jeho migrací do Medíny."
Toto je jen malá ukázka jeho nenávisti vůči Proroku a víře, kterou hlásal.

Prorok se zasnoubil s dcerou svého přítele Abú Bakra 'Áišou již v Mekkce, tedy Abú Džahl o tomto zasnoubení a i pozdějším sňatku veděl.
Jak je známo, existují tradice, které říkají, že jí v té době bylo 6-9 let. Také existují různé matematické propočty, které tvrdí nepravost těchto tradic a odhadují její věk kolem 18-20 let. Shrnutě učenci udávají její věk mezi těmi 6ti až asi 20ti lety.

Kurajšovci předpokládali, že si Prorok vezme dceru svého nejbližšího přítele, nebyla to pro ně žádná šokující novina. Jejich zasnoubení a sňatek nevyvolal absolutně žádnou reakci. Nevím o žádných záznamech, kdy by Abú Džahl, úhlavní nepřítel Proroka, muž nenávidějící islám do morku kostí, pronesl křivé nebo negativní slůvko o tomto sňatku.

V dnešní době antiislamisté rádi používají těchto tradic a vyjadřují se o Proroku jako o pedofilovi. Ano, v dnešní době, pokud někdo bude mít vztah s nedospělým dítětem (do 15cti let), bude považován za pedofila, bude odsouzen a poslán do vězení. V dnešní době je toto naprosto nemyslitelné. O tomto činu se v dnešní době vyjadřujeme jako o zločinu. Ať již je styk i se souhlasem obou stran, stále je to zločin a je trestán.
Avšak dnešní doba a dnešní kritéria jsou naprosto rozdílná od těch za dob Proroka, před islámské Arabie či za vlády prvních chalifů. Nejúhlavnější nepřítel nikdy nepoužil jako nástroj zesměšnění, potupy či odsouzení sňatek Proroka s 'Áišou. A naprosto věřím, pokud by bylo o čem povídat, bude to vědět celá tehdejší Arábie a i my dnes, skrze biografické a jiné knihy.

Nelze srovnávat dvě naprosto rozdílné kultury v naprosto odlišných časech. Co tehdá bylo naprosto přirozené, v dnešní době být nemusí a co je dnes naprosto přirozené, by nemuselo být v době tehdejší. Jediné vodítko toho, jaký to byl vlastně čin, uvidíme z reakce tehdejší společnosti. A tehdejší společnost byla k tomu sňatku naprosto neutrální. Čili jediná má dedukce je, že sňatky s velikým věkovým rozdílem byly naprosto normální, snad i žádané. A popravdě musím říct, že čím více se z různých životopisných přednášek dozvídám o tehdejší společnosti, tím více vidím, že náš pohled na to, co je přijatelné a co ne, se velmi velmi liší od toho tehdejšího.

Ať už bylo 'Áiše kolik jí bylo, jisté je, že pro tehdejší standardy to byl naprosto normální věk pro vdavky a nikdo, ani lidé, jako Abú Džahl, největší nepřítel islámu, nic špatného o tomto sňatku neřekli. Proč by tedy měli dnešní antiislamisté používat tento čin Proroka k jeho očernění a potupě islámu? Ví snad kolik jí bylo přesně let? Nebo si snad myslí, že je možné srovnávat nesrovnatelné? I kdyby znali tehdejší podmínky a tradice, jak by mohli vytrhávat tehdejší čin z tehdejší doby a uplatňovat na něj standardy naší dnešní doby? Vždyť to ani nedává smysl. Ikdyž je pravda, že v zájmu zneuctění islámu se může vše, nebo o tom alespoň dnešní situace překrucování faktů a vytrhávání z kontextů nasvědčuje. Bohužel.
***
Pokud vás zajímá ten druhý názor na její věk nebo vlastně matematická propracování a hodnocení věrohodnosti tradic o jejím ranném věku v době sňatku, pak můžete v češtině číst zde.
--------
zdroje:
Muhammad posel Boží - Leila Azzam & Aisha Gouverneur
Páteční kázání Karam Badawiho
Sealed Nectar - Safiur-Rahman Al Mubarakpuri

Autor: Imane

Žádné komentáře:

Okomentovat