2011-10-17

Co je vlastně islám?

Zkuste se zeptat lidí kolem vás - co je to islám? Řekněte první slovo, které vás napadne ve spojení se slovem islám... Zkuste tuto otázku položit sami sobě. Jaké slovo vás napadlo?


Pravděpodobně většina nemuslimů pomyslí na slova jako je terorismus, smrt, krev, utlačování, agresivita, džihád... Muslimové možná pomyslí na slova šátek, modlitby, půst, vousy ...

Bohužel i přesto, že mnoho lidí nenávidí islám, pokud se jich zeptáte proč, rozeberou vám historii, dnešní politické situace, islámské zákony dle jejich chápání atd. Neřeknou vám, že nesnáší islám, protože věří v Boha Jediného. Vždy to je jen díky činům osob, jenž se nazývají muslimy, ne pro víru samotnou. Lidé se rozhodli nesnášet něco bez toho, aby to vlastně poznali. Stali se obětmi medií a jejich způsobu prezentace islámu, stali se obětmi názorů antiislamistů.

Co je vlastně islám? V první řadě je to víra v Boha Jediného, Spravedlivého, Mocného, Velikého, Laskavého, Milosrdného, Slitovného, Odpouštějícího...  a na to se zapomíná.

Je to víra v Boha Jediného, Jeho proroky a posly, včetně Adama, Noema, Abrahama, Mojžíše, Ježíše, Mohameda a dalších. Víra v Jeho knihy Tóru, Evangelium a Korán. Víra v Jeho anděly, víra v Den soudný, víra v Ráj a Peklo, víra v osud. Kolik lidí ale ví, o čem je vlastně islám, co tvoří základ islámu?

Z víry a umístění Boha v srdci se odvíjí vše ostatní a pokud člověk opravdu Boha miluje, pokud se opravdu rozhodl být Mu odevzdán, pak se jeho priritou stane očista sebe samu. Snaha o vylepšení svého vlastního charakteru zbavením se nenávisti, žárlivosti, lakoty, nenasytnosti, línosti, podezřívavosti, pomlouvání, pomstychtivosti a dalších podobných špatných, negativních vlastností. Jeho touhou a cílem se stane spokojenost Boha.

Jeho Prorok nám ukázal způsoby, kterými můžeme dosáhnout tuto očistu a mezi ně patří především modlitba jak denní, tak i noční, prosby a půst. Nepatří mezi ně prolívání krve, jak by si mohli někteří z vás myslet, ani upírání práv druhým, utlačování, nadřazenost atd.

Islám je mírumilovnou vírou i přesto, že tak nebývá prezentován. Islám je dosažení harmonie soužití s Bohem, lidmi, zvířaty, přírodou. Islámské zákony jsou součástí této víry, ale nikdo nemůže dobře dodržovat jakékoliv zákony, pokud nerespektuje a nemiluje toho, kdo je vydal a pro muslimy to znamená, že muslim nikdy nebude dobře dodržovat Jeho zákony, pokud nebude jeho srdce naplněno Bohem.

Koneckonců islám není o povoleném či zakázaném, není to o tom, jak dlouhé má člověk kalhoty či vous, není to o tom, kolikrát vykonal pouť ... islám je především o Bohu a přiblížení se k Němu. A bohužel na to nemuslimové, ale také mnozí muslimové zapomínají.

autor: Imane

Žádné komentáře:

Okomentovat